Vad är LPG gas?

LPG gas är en kolvätegas som består av propan och butan. Det är en brandfarlig gas som används för matlagning och uppvärmning. Oftast hittar man det i gasflaskor, men det används även som bränsle för vissa fordon och industriella processer. I Sverige blir LPG producerat av biprodukter från raffineringen av naturgas eller råolja och finns att köpa på vissa bensinstationer i bulk eller på tub.

LPG står för Liquefied Petroleum Gas. Fördelarna med LPG är att den förbränner rent och är mycket effektiv. LPG-apparater producerar inte kolmonoxid så det är mycket säkert att använda. Förbränningen av LPG avger bara koldioxid och vatten. Mängden koldioxid som produceras vid förbränningen av LPG är dock mycket lägre än andra bränslen. LPG eller Gasol, förorenar heller inte mark och grundvatten om det spills.

Användning av LPG

LPG används vanligtvis i gasform och kan användas för en rad olika tillämpningar. Den kan användas för hushållsmatlagning och uppvärmning, grillning, som bränsle för vissa fordon och i vissa industriella processer. LPG gas är lätt att transportera och lagra, vilket gör det till ett mycket mångsidigt bränsle. Dessutom är det mycket kostnadseffektivt eftersom det ofta är billigare än andra bränslen som elektricitet eller naturgas.

LPG gas används ofta för matlagning, uppvärmning och varmvatten. Det används också i vissa industriella och kommersiella tillämpningar som till exempel i livsmedelsproduktion, metallbearbetning och glastillverkning. Till exempel används det som bränsle för uppvärmning eller svetsning. För företag är det praktiskt att använda LPG eftersom at det är svårt att stjäla, då det förvaras i större över- eller underjordiska tankar. Dess utom så håller det sig i tuben eller tanken längre, utan att bli gammalt och oanvändbart.

Förvaring av LPG

När du förvarar gasflaskor bör du se till att de inte utsätts för direkt solljus eller värme och står så att du inte riskera att stöta in i den eller skakar den. Om du ska förvara flera gasflaskor samtidigt så är det särskilt viktigt att de är ordentligt förseglade och att ifall de är staplade, att de då är på ett säkert vis. Om du har en större över- eller underjordisk tank är det viktigt att hålla den full för att förhindra rost och korrosion.